JacQ / Khuyến mãi

KHUYẾN MÃI

Thương hiệu JacQ được kết nối bằng những hoài bão về lòng tốt của con người – Human kindness – và sự chia sẻ trong cộng đồng – Giving back to the community.

Mua 1, Tặng 1 (Việt Nam)
#JacqHappyTogether

Chỉ với 3 bước

  1. Viết 150 chữ review sản phẩm JACQ trên Facebook của bạn
  2. Kèm hình ảnh bạn mang sản phẩm của Jacq
  3. Tag @JacQ #JacqHappyTogether vào bài review

* Sản phẩm được tặng phải có giá trị bằng hoặc ít hơn sản phẩm mua

Không áp dụng đồng thời với các khuyến mãi khác.

Be Our Friend (only Singapore)

SAVE 10% on total of your purchase at JacQ
Only 2 steps
1. Check in at JacQ Singapore on your Facebook (facebook.com/Jacqconceptsg)
2. LIKE and follow JacQ Singapore FB page
 
*10% promo credit applied over total purchase of $100 SGD minimum on JacQ products. Cannot combine with other promotions.