JacQ / Chương trình trao tặng

CHƯƠNG TRÌNH TRAO TẶNG

jacq-icon-gift

Mỗi sản phẩm bán ra, JacQ sẽ tặng một món quà tương đương cho các trẻ em thiếu điều kiện tại Việt Nam

jacq-shoe

Một đôi giày bạn mua, JacQ sẽ tặng một đôi giày cho các em miền cao trong mùa lạnh.

jacq-school-bag

Một túi xách bán ra, một em sẽ có thêm một ba lô và học cụ cho năm học mới.

jacq-thumb-icon

Mỗi một giao dịch thành công với JacQ, sẽ tạo thêm một quà tặng mới.

CÁCH THỨC TRAO TẶNG

Mỗi sản phẩm của JacQ bán ra sẽ được công ty tặng một món quà tương đương cho các trẻ em thiếu điều kiện tại Việt Nam. Một đôi giày bạn mua, công ty sẽ tặng một đôi giày cho các em miền cao trong mùa lạnh. Một túi xách bán ra, một em sẽ có thêm một ba lô và học cụ cho năm học mới. Mỗi một giao dịch thành công với JacQ, sẽ tạo thêm một quà tặng mới. JacQ thiết kế sản phẩm riêng cho chương trình trao tặng, để thích hợp với lứa tuổi và địa hình của từng vùng. Các mặt hàng sẽ được sản xuất tại Việt Nam. JacQ phối hợp với Quỹ từ thiện Viet Dreams để phụ trách và giám sát trong các chương trình trao tặng. Để biết thêm chi tiết, xin liên lạc với đại diện của Viet Dreams tại email info@vietdreams.org

CHÚNG TÔI ĐÃ TẶNG

CÂU CHUYỆN TRAO TẶNG